Regulamin Dnia Otwartego PB

Regulamin Dnia Otwartego PB 2024 pobierz PDF

Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników Dnia Otwartego PB

 

Podczas imprezy będą wykonywane fotografie.

Wizerunek uczestników przebywających na terenie Politechniki Białostockiej może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć, jak i filmów, a następnie użyty dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych przez Organizatora.

Osoby, które nie wyrażają zgody na utrwalenie ich wizerunku proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio fotografowi lub organizatorowi. Dalsze uczestniczenie w wydarzeniu bez powyższego zgłoszenia, Administrator traktuje jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej.

 

Organizatorem Dnia Otwartego PB jest Dział Promocji Politechniki Białostockiej.