Wprowadzenie do technologii WPF

Rodzaj: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Limit uczestników: 0 / 20 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce: Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Zobacz na mapie kampusu
Nr sali : 032 (żółta etykieta: A02)
Data: 2024-03-13
Godzina: 11:45
Czas trwania: 60 min
Dostępność: wymagana rejestracja przez stronę
Osoba prowadząca: mgr inż. Paweł Zabielski
Rejestracja zakończyła się: 12 Marzec 2024 15:00

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE

OPIS WYDARZENIA

WPF, czyli Windows Presentation Foundation, to zaawansowana technologia opracowana przez Microsoft do tworzenia aplikacji okienkowych na platformie Windows. Warsztat „Wprowadzenie do technologii WPF” ma na celu wprowadzenie uczestników w podstawy tej technologii i umożliwienie im tworzenie nowoczesnych, interaktywnych interfejsów użytkownika.

Główne elementy warsztatu mogą obejmować:

Podstawy WPF: Omówienie, czym jest WPF, jego historia i zalety w porównaniu do starszych technologii GUI w systemie Windows.

Architektura WPF: Wyjaśnienie struktury WPF.

XAML (Extensible Application Markup Language): Zapoznanie uczestników z językiem XAML, który jest używany do tworzenia interfejsów WPF. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć elementy interfejsu, takie jak przyciski, etykiety, kontrolki itp. za pomocą XAML.

Kontrolki i komponenty WPF: Przedstawienie podstawowych kontrolek i komponentów dostępnych w bibliotece WPF, takich jak Button, TextBox itp.

Obsługa zdarzeń: Wyjaśnienie, jak reagować na zdarzenia generowane przez interfejs, na przykład po kliknięciu przycisku.

Komunikacja z kodem źródłowym (Code-Behind): Przedstawienie sposobów łączenia interfejsu XAML z kodem źródłowym napisanym w językach takich jak C#.

Tworzenie prostych aplikacji WPF: Praktyczne ćwiczenia, które pozwolą uczestnikom stworzyć proste aplikacje WPF, aby zrozumieć, jak wszystko działa w praktyce.

Narzędzia i środowisko pracy: Przedstawienie narzędzi i środowiska pracy, które ułatwiają rozwijanie aplikacji WPF, takie jak Visual Studio.

Warsztat „Wprowadzenie do technologii WPF” ma na celu dostarczyć uczestnikom podstaw do tworzenia aplikacji Windows, które oferują zaawansowane i atrakcyjne interfejsy użytkownika. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni być w stanie rozpocząć samodzielne projektowanie i rozwijanie aplikacji WPF.