Archiwalny serwis www może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Jak pękają tworzywa sztuczne?

Rodzaj: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Limit uczestników: 6 / 15 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce: Wydział Mechaniczny
ul. Wiejska 45C
15-351 Białystok
Zobacz na mapie kampusu
Nr sali : 544
Data: 2022-03-24
Godzina: 11:30
Czas trwania: 20 min
Dostępność: wymagana rejestracja przez stronę
Osoba prowadząca: mgr inż. Elżbieta Bura oraz mgr inż. Wojciech Grodzki, Dr inż. Jakub Augustyniak

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE

* Pola wymagane

Akceptuję "Regulamin Dnia Otwartego Politechniki Białostockiej" *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Dni Otwartych Politechniki Białostockiej. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, www.pb.edu.pl (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO1, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • rejestracji i udziału w Dniach Otwartych Politechniki Białostockiej,
  • dokumentowania wydarzenia poprzez przetwarzanie wizerunków uczestników w celu utworzenia galerii zdjęć z wydarzenia i ich publikacji w zakresie w jakim zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie jest wymagane przez przepisy prawa autorskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO1) lub na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO1).
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu mogą być użytkownicy strony internetowej administratora oraz portali społecznościowych na których administrator posiada konta.
 5. Dane osobowe przechowywany będą w okresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego celu lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
 8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

OPIS WYDARZENIA

Pękanie jest zjawiskiem niebezpiecznym, na które bardzo często narażone są elementy konstrukcyjne. Występujące w nich karby (otwory, nacięcia czy szczeliny), koncentrujące naprężenia sprzyjają zniszczeniu tego typu. Proces ten zazwyczaj przebiega przy dużych prędkościach, szczególnie w materiałach kruchych i quasi-kruchych takich jak tworzywa sztuczne, które coraz częściej wypierają tradycyjne materiały konstrukcyjne. Istotne jest przewidywanie tego zjawiska, a tym samym zapobieganie jego negatywnym skutkom.

Prezentacja będzie dotyczyła badań pękania tworzyw sztucznych, w tym przedstawienia możliwości wykorzystywanych do tego celu urządzeń. Badania prowadzone będą na dwuosiowej maszynie wytrzymałościowej MTS. Proces pękania rejestrowany będzie z wykorzystaniem monochromatycznych kamer PHANTOM służących do robienia zdjęć z dużą prędkością, dzięki którym możliwe będzie dokładne wskazanie momentu i miejsca inicjacji pęknięcia. Dodatkowo proces deformacji będzie śledzony z wykorzystaniem systemu wizyjnego ARAMIS 3D 4M, który pozwoli na poznanie pól przemieszczeń, a w konsekwencji odkształceń i naprężeń.